Navýšení nemocenské pro dlouhodoběji nemocné

Pro lidi, kteří onemocní na déle než měsíc a musejí zůstat doma na nemocenské, se blýská na trochu lepší vyhlídky. Vláda totiž schválila navýšení nemocenské právě pro tyto případy. O kolik si polepšíme?Komu je vyplácena nemocenská

Dávka nemocenského pojištění je vyplácena nejen zaměstnancům, ale i OSVČ, pokud si tedy platí nemocenské pojištění. OSVČ se peněz dočkají až 15. dne pracovní neschopnosti, kdežto zaměstnancům je od 3. do 14. dne vyplácena zaměstnavatelem náhrada mzdy, a až poté přichází na řadu nemocenská dávka.

Denní dávka nemocenské

Denní dávka nemocenské činí 60 % z denního vyměřovacího základu. Ten se počítá ze součtu hrubých příjmů za poslední rok, děleného počtem dní v roce. Dochází pak ještě ke snižování za pomoci takzvaných redukčních hranic.

Jak je to u OSVČ

U OSVČ se při výpočtu vychází z vyměřovacího základu. Ten činí 50 % z ročních příjmů po odpočtu výdajů. Tato částka je shodná s tou, kterou živnostník uvedl v Přehledu o příjmech a výdajích pro sociálku.

Jak to bude do budoucna po schválení návrhu

Nyní po dobu 380 dní od počátku pracovní neschopnosti obdrží zaměstnanec i živnostník na nemocenské 60 % z denního vyměřovacího základu. Vláda plánuje od 31. dne pracovní neschopnosti tuto hodnotu zvýšit na 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne pracovní neschopnosti dokonce na 72 %. Návrh musí být ještě schválen Parlamentem. Jste zvědaví, zda jej poslanci odsouhlasí?